Uppdragsgivare

Ett urval av tidigare och nuvarande EKO-uppdragsgivare:

FilmCentrum Syd
Kulturjobbsmässan (Malmö)
Lunds Universitet (Juridiska fakulteten)
Svenska Journalistförbundet
Sveriges Lantbruksuniversitet (Alnarp)
Sweco Civil AB, Malmö
Unionen Sydväst