7. Ledarskapsutveckling

 

I den del av EKO jag ägnar åt ledarskapsutveckling fokuserar jag på ”inre ledarskap”, d.v.s. hur man leder andra genom att känna sig själv. Jag är här inspirerad av taoismens och stoicismens tankar och ideal kring gott ledarskap och självkännedom. Dessa tankar och ideal hittar man i vår samtid i stor utsträckning under namnet ”servant leadership”.

Formen för detta är inte vanliga föreläsningar, utan snarare seminarier/workshops i mindre grupper med stort fokus på deltagarnas medverkan.

Vi arbetar med och diskuterar bl.a. följande områden:

  • Vikten av inre lugn och eftertanke för ett gott och balanserat ledarskap.
  • Tillit eller kontroll – vad föredrar du som chef?
  • Vilken grad av kraft ska du utöva som ledare och hur respekterar du gruppens process på bästa sätt?
  • Har du stort behov av bekräftelse från dina anställda eller dina chefskollegor, och hur påverkar det i så fall ditt ledarskap?
  • Vilka är dina inre resurser som ledare?
  • Osjälviskt och ödmjukt ledarskap – hur och varför?

Diskussionerna kompletteras med korta övningar, i grupp och enskilt.

Rekommenderad tid för ett givande seminarium: 2 – 4 timmar (inkl. pauser).

Ett annat upplägg är att gruppen träffas vid 2 eller 3 tillfällen (2 timmar/gång), och deltagarna på så sätt jobbar med sitt inre ledarskap över en längre tid.

För den som vill erbjuder jag även personlig ledarskapscoaching, utifrån ovanstående infallsvinklar.

Kontakta mig för diskussion om upplägg och pris.