1. Allmän introduktion

Vill du lära dig arbeta effektivt, kreativt och organiserat? Vill du lära dig behålla fokus, skjuta upp mindre och jobba med hjärnan istället för mot den?  Är du beredd att lägga om din arbetsstil, och kanske hela din livsstil, för att få arbetsuppgifter och privata saker gjorda i rätt tid – och dessutom få tid över till andra viktiga saker i livet?

I mina föreläsningar och kurser får du i teori och praktik lära dig grundläggande och mer avancerade metoder för allt detta. Insikt, målmedvetenhet, mental träning och tålamod hjälper dig. Samt en stor dos glädje, entusiasm, nyfikenhet och vilja till förändring!

Kurserna lägger stor vikt vid att deltagarna ska hitta de metoder och verktyg som passar bäst individuellt.

Jag håller alla kurser och föreläsningar över hela landet. Kontakta mig för mer info!

Vill du veta mer om mig och varför jag håller de här kurserna? Läs här!

fashion-985556

Grundstenar i mina EKO-kurser:

* vetenskapliga modeller inom medicin och psykologi som teoretisk grund
* möten mellan livsfilosofiska infallsvinklar och konkreta arbetsmetoder
* uppmuntran till utvecklande arbets- och livsstilsförändring
* olika typer av mental träning som verktyg
* fokus på entusiasm, lustfylld disciplin och individuell anpassning
* tillämpade övningar och metodträning
* utgångspunkt i s.k. prokrastinering (irrationellt uppskjutande)

Kurserna väver bland annat ihop följande områden:

Effektivitet

Impulskontroll

Allmänna tankar och metoder för effektivitet och arbetsstruktur – som t.ex. hur man kan använda sig av motståndet som kreativ kraft, tidtagaruret som sin vän och tärningen som frigörare för att skapa ett strukturerat arbetsflow.

Vikten av att fokusera sin uppmärksamhet, att träna upp sin impulskontroll och att aktivt motverka flyktbeteenden. Nödvändig reduktion av mängden uppgifter och reglering av inflödet. Vilka dåliga arbetsvanor faller man ofta in i och hur kan man förändra och förbättra dessa? Hur ser en bra arbetsdag ut? En bra arbetsvecka? Förhållande till tid – klocktid (kronologisk tid), fritt upplevd (psykologisk) tid, flow, styckad/ostyckad tid.

Kreativitet

shell-921124__180

Hur hittar man den egna kreativiteten och hur kan man få den att öka? Vilka knep och genvägar kan man använda för att komma igång? Är det viktigt att lusten styr, eller kan olusten få styra? Planerad kreativ tid, fungerar det? Positiv och negativ stress och dess påverkan på kreativiteten.

Organisering

bookshelf-413705__180Vikten av att regelbundet avsätta tid för planering samt vikten av ordning. Hur kan man genomstrukturera ett enskilt projekt (eller ett eget företag) och rotera uppmärksamheten, så att alla delar får sin beskärda del av tiden och arbetsinsatsen? Kan man ägna sig åt planerat tänkande? Hur ser en bra tidsplanering ut – för ett projekt och för en arbetsdag/vecka?