2. En kort bakgrund

Hej!

Jag är läkare i botten, men har de senaste 15 åren drivit eget företag som bland annat musikjournalist och producent av audioguider. Se www.ljudambassaden.se

Innehållet till EKO har vuxit fram under många år – dels genom litteraturstudier, dels genom eget praktiserande och utvecklande av olika metoder. Att ensam driva företag med många olika inriktningar och ständigt nya projekt kräver en genomtänkt och välfungerande struktur för att alla delar i verksamheten ska få sin beskärda del av uppmärksamheten. Och att kunna identifiera och erkänna sina egna svaga länkar i kedjan är helt nödvändigt. Först då kan man på ett konstruktivt sätt jobba med sin personliga utveckling – som människa och som företagare.

flowers-1037624

Frustration över det egna prokrastinerandet har varit en viktig drivkraft bakom EKO, liksom en stark lust att lära mig använda min tid på bästa sätt. Till detta kan läggas en entusiastisk nyfikenhet kring hur man kan vara en skapande människa med makt och kraft och frihet att utvecklas, bättre utnyttja sin fulla potential och njuta av livet.

För att kunna erbjuda ett gediget innehåll har jag förutom en läkarutbildning i bagaget även ägnat mig åt fördjupningsstudier i kognitions- och neuropsykologi samt kreativitetspsykologi.

De senaste åren har jag hållit mina föreläsningar och kurser för hundratals frilansjournalister, studenter, doktorander, kulturarbetare, företagare och chefer – alla med sina olika utmaningar, men framförallt med så mycket likartade problem att tampas med. Biologiskt fungerar ju våra hjärnor mer eller mindre likadant, oavsett vad vi jobbar med.

Det är därför med stor glädje jag erbjuder föreläsningar, kurser och coaching för alla intresserade!

/Fredrik Emmerfors